A Word to Parents
 

O. P. Jindal School, Angul

Parent Teachers Association (PTA)
Office Bearers
2016-17
Name Porfolio
Mr. Chhanda Charana Das Ex-Officio Chairman
Mr. Barada Prasanna Sahoo Vice Chairman
Mrs. Sangeeta Sharma Teacher-Secretary
Mrs. Supriya Baral Teacher- Jt. Secretary
Members
Teachers Parents
Mrs. Gouri Sahu Mr. Nalini Sendh
Mr. Feroz Ahmed Khan Mr.Pradipta Kishor Sahoo
Mrs. Monalisa Sethi Mr.Kedar Nayak
Mr. Dhiren Kumar Sahu Mr.Tamal Samanta
Mrs. Lata Pandey Mr.Sudipta Das Gupta
Mrs. Manisha Satapathy Mr. Kartikeswar Pradhan
Mrs. Rajdeep Mr. Binod Gupta
Dr. Imran Perwaiz Mr. Amarendra Pattnaik
Mr. Sirish Kumar Mishra Mr. A.S. Mahana
Mr. Sudhansu Sekhar Singh Mr. Sudeep Jagtap
Mrs. Poonam Singla Mr. Rajiv Jha
Dr. M.S. Meher Mr. Niranjan Nayak
Mrs. M.C. Pattanaik Mr. Prasant Ku Sahoo
Mr. Ramesh Kumar Panda Mr. Binod Kumar Pandit
Mrs. Bijayalaxmi Narendra Mr. S. Swain
Mrs. Gurpreet Kaur Mr. Ashok Ku Sahoo
Mrs. Sudha Ojha Mr. Umesh Ch Pany
Mrs. Hemlata Mishra Mr. Ayaskant Bastia
Mrs. Arpana Jha Mr. Rajesh Sojitra
Mr. R.K. Tripathy Mr. Ramakrishna Maharana
Mrs. Pragya Haroon Mr. Tapas Hota
Mrs. Preeti Sharma Mr. Bikram Sahoo
Mrs. Soma Sarkar Mr. Sunil Kumar Sahu
Mrs. Anjita Sahu  
Ms. Sahin Hassan  
Ms Jayashree Panda  
Mrs. Kirti Rani  

© 2018 O P Jindal School

No. of Visitors: 123456789

Designed By Jindal Steel & Power